Skip to main content

Een permacultuur tuinderij in wording, met moes- en voedsel(bos)tuinen voor de ecologisch verantwoorde productie van groenten, fruit, noten en kruiden, met een (bloemen)pluktuin en een grote bloemen- en kruidenweide, die een bijdrage levert      aan het behoud van de lokale biodiversiteit.

 • Tuinder / biologische boer (m/v) gezocht!

  In de gemeente Voerendaal, op het Plateau van Ubachsberg, in het Limburgse Heuvelland (Nationaal Landschap Zuid-Limburg) staat iets mooi te gebeuren: de ontwikkeling van het Landgoed De Eikenhof. Een ambitieus plan voor deze magische plek op aarde!

  Een belangrijk onderdeel van het Landgoed De Eikenhof is de Tuinderij Belle Hélène: een permacultuur tuinderij met voedsel(bos)tuinen, een bloemen- en kruidenweide, een moestuin met één- en tweejarige groenten en een (bloemen)pluktuin. Deze tuinen zijn “productietuinen” die bedoeld zijn om de gasten die op het Landgoed De Eikenhof verblijven smakelijke gerechten voor te kunnen schotelen en voor de verkoop van verse groenten (“van de grond tot de mond”) en bloemen aan buurtbewoners die in de omgeving van het landgoed wonen (kern Ubachsberg, buurtschappen Colmont, Elkenrade, Eyserheide, Trintelen, Mingersborg) en aan lokale restaurants.

  Voor de Tuinderij Belle Hélène zijn de eigenaren Alex Bos en Fernando Ferreira op zoek naar:

   een ondernemende tuinder / biologische boer (m/v) 

  die “voor eigen rekening”, dus als een (commercieel) ondernemer, vanaf begin 2024 de moestuin met één- en tweejarige groenten en de (bloemen)pluktuin gaat exploiteren.

  Om meerdere redenen verdient een twee-persoons-onderneming de voorkeur.

  De gezochte tuinder/boer (m/v) moet een doorpakker zijn, die op ecologisch verantwoorde wijze groenten gaat telen, en die aan de mens gaat brengen.

  Van de aanstaande tuinder/boer (m/v) wordt een businessplan verwacht, op basis waarvan een duurzame exploitatie mogelijk kan worden geacht.

  Als tuinder/boer pacht hij/zij de tuinderij voor meerjarige periode van de eigenaren, met wie nauw wordt samengewerkt (beplantingsplan; educatie; kookworkshops; toegankelijkheid). Eigenaar Alex Bos is niet alleen de verpachter, ook “the most preferred buyer”, maar ook buurtbewoners, lokale restaurants e.d. zijn zoals gezegd haar/zijn klanten.

  Ook wordt samengewerkt met buurtbewoners, die op allerlei wijzen worden betrokken bij het landgoed (een op te zetten vrijwilligersorganisatie van bewoners die daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken, een op te zetten lokale voedselgemeenschap, een te creëren zondagse ontmoetingsplek voor bewoners).

  Dit is het globale “plaatje ”. Maar het zal nodig zijn in goed overleg nog wel het één en ander uit te werken. Uitgaande van een start in 2024 is daar ook nog voldoende tijd voor. Dit jaar (2023) kan wel met de voorbereidingen worden begonnen en eventueel wat worden geëxperimenteerd.

  Om deze onderneming te starten hoeft de gezochte tuinder/boer zich niet de schulden te steken; het financiële risico is beperkt. Hij/zij is geen pacht verschuldigd totdat een overeengekomen grootte aan bedrijfswinst is behaald, waarna van de meerwinst 50% wordt afgedragen aan de verpachter, totdat de jaarlijkse pachtsom geheel is voldaan. Op basis van een zgn. open boekhouding (waarover tussen pachter en verpachter overeenstemming bestaat) .

  Het (eveneens commerciële) bedrijf dat het Landgoed De Eikenhof gaat exploiteren, De Eikenhof B.V., zal faciliteiten en praktische ondersteuning bieden op het gebied van de bedrijfsadministratie, de communicatie (inhoudelijk, visueel en online) en de e-commerce (webshop). Deze faciliteiten worden “om niet” geboden totdat de pachter de maximale pachtsom is verschuldigd, waarna voor deze diensten een marktconform tarief gaat gelden.

  De aanstaande tuinder/boer wordt geacht bij te dragen aan de aanleg en het onderhoud van “het voedselbos” (= bessenstruiken e.d., voedsel(bos)tuinen). 

  Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat een doorslaggevende voorwaarde is dat het “klikt” met Alex Bos en Fernando Ferreira.

  Betrokkene zal in Zuid-Limburg moeten wonen / gaan wonen. Helaas is het niet mogelijk op het landgoed te komen wonen.

  Kortom: Een uitdagende vacature, als je het Landgoed De Eikenhof met z’n mensen ziet zitten, in staat bent je eigen plan te trekken, en niet te bang een risico te nemen!

  Informatie bij:

  Frans Disse, projectleider/adviseur; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; +31 6 50 621 876

  Zie ook: https://toekomstboeren.nl/een-magische-plek-in-het-zuid-limburgse-heuvelland-landgoed-de-eikenhof/

 • Aanvraag subsidie bij Natuurkrachtfonds

  April 2023

  Op initiatief van Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap, ARK Rewilding Nederland, Natuurmonumenten en Wereld Natuur Fonds, met steun van de Nationale Postcode Loterij is het Natuurkrachtfonds in het leven geroepen: Natuurkracht is het nieuwe fonds en innovatieprogramma voor natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. We zien de natuur als bondgenoot. Als bron voor ideeën die helpen tegen wateroverlast in Zuid-Limburg.

  Alex Bos heeft bij dit fonds een aanvraag ingediend voor subsidie bij de aanleg van graften, een voedselbos, natuurlijke vijvers en wadi’s op Landgoed De Eikenhof.

  Zie de webpagina "Realisatie" voor verdere berichten over deze aanvraag.

  Download hieronder de Notitie 'Aanleg graften, voedselbos, natuurlijke vijvers en wadi's op Landgoed De Eikenhof' (2023.04.24)

 • Ransdalerveld “proeftuin” Nationaal Programma Landelijk Gebied

  April 2023

  De bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft samen met de Provincie Limburg en maatschappelijke partners een drietal gebieden aangewezen, waar binnen de stadsregio zal worden gepionierd met de herinrichting van “het platteland”.

  Christianne van der Wal, als minister voor Natuur & Stikstof verantwoordelijk voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (budget: ± 25 miljard), en Johan Remkes, auteur van het rapport “Niet alles kan overal – Eindadvies structurele aanpak stikstofproblematiek" van 8 juni 2020, en het “Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief” van 5 oktober 2022.

  Landelijke gebieden in Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal aangewezen als ‘proeftuin’ voor conclusies rapport-Remkes  Ravensbosch — © Ron van Hoof

  Parkstad - In drie gebieden in de gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal worden oplossingen en maatregelen verkend voor het nationaal programma Landelijk Gebied. Onder meer het stikstofvraagstuk is een onderdeel van deze plannen.

  Dagblad De Limburger, 21.04.2023, door Frank Benneker.

  Het gaat om Ravensbosch bij Schimmert, een deel van het stroomgebied van de Eyserbeek in Simpelveld en Ransdalerveld in de gemeente Voerendaal. Deze gebieden kunnen worden gezien als een proeftuin om te bekijken hoe de conclusies uit het rapport van Johan Remkes in de praktijk gebracht kunnen worden.

  Nationaal programma

  Dit ‘stikstofrapport’ moet leiden tot de het nationaal programma landelijk gebied. De provincie Limburg, stadsregio Parkstad Limburg, het waterschap, gemeenten, Rabobank, maatschappelijke partners, (agrarische) ondernemers en terreinbeherende organisaties verkennen hier de mogelijkheden.

  De gebieden zijn geselecteerd omdat er uiteenlopende vraagstukken en problemen in aan bod komen, vertelt een woordvoerder van de stadsregio Parkstad Limburg.
  „Het gebied rond de Eyserbeek betreft voornamelijk waterkwaliteit en piekwaterafvoer. Het Ransdalerveld is grootschaliger en daar gaat het vooral om landbouw (waaronder stikstof), grondwater en piekwaterafvoer. In het gebied rond het Ravensbosch in Beekdaelen gaat het hoofdzakelijk om een natuur- en stikstofopgave rondom het Natura2000-gebied.”

  Bijeenkomst

  De initiatiefnemers zijn inmiddels met adviesbureau Viforis gestart met het bestuderen en in kaart brengen van de opgaven per gebied. Zij gaan ook op korte termijn in gesprek met de betrokken partijen in die gebieden. Voor die partijen wordt 11 mei een bijeenkomst georganiseerd. Uiterlijk in juni worden per gebied oplossingsrichtingen met een schatting van de benodigde investeringen gepresenteerd.


  Ransdalerveld — © Luc Lodder

  VVD-politicus Johan Remkes wist eind vorig jaar het vastgelopen overleg tussen de overheid, boeren en landbouworganisatie weer op gang te trekken. In het ‘stikstofrapport’ Wat wel kan gaf hij 25 aanbevelingen, die in een nationaal programma worden vormgegeven.

 • Samenwerking met Stadsregio Parkstad Limburg

  Maart 2023, september 2022 & juli 2022

  "Belle Hélène" kan een voorbeeld worden bij de transitie van de landbouw ... 

       

  Peter Bertholet, secretaris/directeur van de Stadsregio Parkstad Limburg, en Koen van Nieuwenhoven, Programmamanager Ruimte en Mobiliteit van de Stadsregio Parkstad Limburg, bezochten op 14 juli en 28 september 2022 Landgoed De Eikenhof.

  Aanleiding: 

  Ook in de Stadsregio Parkstad (www.parkstad-limburg.nl) zal uitvoering worden gegeven aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied:

  www.denationaleomgevingsvisie.nl/samenwerking+en+uitvoering/nationale+programmas/nationaal+programma+landelijk+gebied/default.aspx

  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof-natuur-water-en-klimaat/gebiedsgerichte-en-samenhangende-aanpak-landelijk-gebied

  www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/10/startnotitie-nplg-10-juni-2022

 • "Onder het maaiveld" in première

  Maart 2023

  Met een subsidie van 2,8 miljoen euro van de Postcode Loterij heeft de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) filmmakers Mark Verkerk en Ignas van Schaick in staat gesteld het bodemleven ondergronds in beeld te brengen. Deze maand is de film in tientallen bioscopen verspreid over het hele land in première gegaan.

  “Naast de wereld boven de grond bevolkt door planten, insecten en vogels, maar vooral door mensen, bevindt zich een tweede wereld: een ondergrondse gemeenschap van wortels, larven, wormen, schimmels, bacteriën, amoeben en geleedpotigen.”

  “We staan op het punt om een grootste draai te maken in de geschiedenis van onze omgang met de natuur en onze bodem. We moeten wel. Boeren moeten om, consumenten moeten verstandiger leven, de industrie moet anders. Maar hoe pakken we dat aan? Hoe leren we verstandiger omgaan met onze bodem?”

 • Aanvraag subsidie aanleg voedselbos

  Maart 2023

  De Provincie Limburg geeft subsidie voor de aanleg van voedselbossen. Alex Bos heeft voor het Landgoed De Eikenhof een aanvraag ingediend. In samenspraak met Victor Knooren, masterstudent plantenwetenschappen / bos- en natuurbeheer aan de Wageningen University & Research (WUR), is een ontwerp gemaakt. Als de subsidie wordt toegekend kan het voedselbos op Landgoed De Eikenhof vanaf 1 oktober 2023 worden aangelegd.

 • Oogstdag MeerBomen.Nu

  Februari 2023

  Op Landgoed De Eikenhof hebben we zaterdag 11 februari geoogst!

  Voor meer informatie stuur een mail naar Frank de Waal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  "De meeste bomen sterven ongezien, maar een landelijke campagne zet ze in het zonnetje: ‘We hebben een miljoen bomen en struiken gered".

   Door Stefan Gillissen, Dagblad De Limburger, 1 februari 2023

  In 2022 vonden al meerdere acties plaats waarbij zaailingen een nieuwe plek kregen.
  — © Annemiek Mommers

  Mingersborg - Landgoed de Eikenhof gaat in Mingersborg (bij Ubachsberg) een permacultuurtuin aanleggen. Een eetbare tuin die goed is voor mens én wezens die de aarde delen. Maar wat doe je met de honderden zaailingen van eik, pruim en gelderse roos die al op de plek groeien?

  In het verleden werden die zonder nadenken ondergespit. Tijden veranderen echter: het belang van bomen dringt steeds meer door. Natuurlijk: ze produceren zuurstof. Dat komt de leefbaarheid op aarde zacht gezegd ten goede. Maar groen slaat ook CO2 op. En dát is van groot belang in de strijd tegen klimaatverandering. De zaailingen van De Eikenhof spelen al hun rol en die wordt in de toekomst alleen maar groter. Daarom is besloten de boompjes en struikjes uit te scheppen. Ze krijgen op andere plekken in de Parkstad een nieuw thuis. Dat gaat gebeuren op 11 februari. Die dag start de Limburgse Meer Bomen Nu campagne. Die is deel van een landelijke actie van Urgenda, bedacht door Stichting MeerGroen. Ook de boeren van Caring Farmers doen mee.

  © Annemiek Mommers

  „We hebben sinds 2020 bijna een miljoen bomen en struiken gered en weggegeven”, zegt Marga Witteman van Urgenda/Meer Bomen Nu. „Acht provincies zijn partner en ook Limburg is aangesloten. In resterende provincies zijn ook clubjes vrijwilligers actief.” Op landgoederen en in bossen sneuvelen veel zaailingen. Iedere boom maakt er elk jaar honderden. De meeste hiervan overleven niet omdat ze te dichtbij paden groeien of te weinig licht krijgen. Deze kanslozen worden kosteloos verstrekt aan boeren en burgers, voor voedselbossen en andere (particuliere) initiatieven. „We hopen dat mensen anders gaan kijken. En voor een gratis boompje of struik een tegel willen verwijderen.” Marga Witteman, Urgenda / Meer Bomen Nu

  In tal van weien en achtertuinen worden mini-bomen en struikjes verhakseld. Wie zich niet prettig voelt bij die gedachte heeft ook een optie. „Twee keer per jaar is het Doneer een Zaailingdag. De eerste is op 12 februari. Particulieren kunnen de boompjes uitscheppen en op 100 locaties door het hele land aanbieden.”

  Witteman zegt de vertegeling in Nederland bizar te vinden. „We hopen door mensen de natuur mee in te nemen de kracht ervan te laten zien. Dat ze anders gaan kijken. En voor een gratis boompje of struik een tegel willen verwijderen.” Niet alleen vanwege de CO2, ook vanwege de biodiversiteit. „Die staat net zo zeer onder druk als het klimaat. Struiken en heggen zijn van groot belang.” 

 • Aftrap Aanpak Bossen

 • Samenwerking met MeerBomen.Nu

  Januari 2023

  MeerBomen.Nu oogst overdadige en ongewenste zaailingen uit natuurgebieden. Deze geven we vervolgens weg aan boeren en burgers die willen planten. Zo verplanten we boompjes en struiken van een kansarme naar een kansrijke plek. Meer Bomen Nu gaf in de afgelopen twee jaar al 890.000 zaailingen en stekken gratis weg met een succes-percentage van 80%.

  Landgoed De Eikenhof is een oogstlocatie en een (opslag)locatie voor MeerBomen.Nu

  De campagne MeerBomen.Nu is een initiatief van MEERGroen, Caring Farmers en Urgenda die begin 2020 de handen ineen sloegen.

  Marjan Minnesma is "het gezicht" van Urgenda.

 • Samenwerking met Lenteland

  Regeneratieve landbouw in opkomst

  Januari 2023

  Wouter Veer, de oprichter van Lenteland, en Eline Veninga, chef de mission, waren donderdag 19 januari op bezoek op Landgoed De Eikenhof.

     

  “Regeneratieve landbouw is gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verrijken van de bodem, het verbeteren van de waterhuishouding en versterken van ecosystemen, terwijl de boerderij op een waardevolle manier bijdraagt aan lokale economie en gemeenschappen.” Zie verder: www.lente.land

 • Ontwerp inrichting en aanleg permacultuur tuinderij!

  Maart 2021

  Op 30 maart 2021 heeft het ontwerp van Sjors van der Heemst voor de aanleg en inrichting van Tuinderij Belle Hélène het licht gezien:

   

Over Tuinderij Belle Hélène

De tuinderij is genoemd naar de moeder van Alex Bos: Helena Bos-Peerboom die erg van bloemen en de natuur hield.